FANDOM


Khóa mục tiêu tại khu vực và không cho mục tiêu trốn thoát

Zeplen là một thiết bị hỗ trợ Grineer trong không gian có khả năng khóa Tenno trong một quả cầu từ trường, ngăn họ bay ra, phá hủy Zeplen sẽ loại bỏ được quả cầu từ trường. Zeplen cũng có khả năng phóng tên lửa về phía người chơi.

Zeplen xuất hiện trong nhiệm vụ cuối cùng của the Archwing, trong Operation Eyes of Blight, và bất cứ khi nào Balor Fomorian xuất hiện.

Ghi chú

  • Tenno có thể đi vào quả cầu từ ngoài vào, nhưng sẽ không ra được cho đến khi Zeplen bị phá hủy
  • Zeplen có thể ngăn đạn từ trong bắn ra ngoài, nhưng ngược lại thì không.
  • Zeplen có lượng Armor cơ bản cao nhất trong trò chơi.

Thông tin

  • Zeplen được đặt tên theo Zeppelin (Khinh khí cầu), một loại phi thuyền được dùng để do thám và đánh bom trong Thế Chiến thứ 1.

Lỗi

  • Khi xem trong codex, Zeplen sẽ bị kẹt một nửa duới đất và rung bần bật.

Ảnh

  • Lỗi Codex


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.