FANDOM


Tập tin:ShatteredJustice.png
AugmentGauge

Một thanh năng lượng đã đầy một nữa của Steel Meridian, có biểu tượng Justice.

Weapon Augments là những hiệu ứng liên quan đến Syndicate được thêm vào hệ thống vũ khí căn bản (thông qua Weapon Augment), hoặc những vũ khí được nâng cấp từ Syndicates (trong trường hợp vũ khí Syndicates).

Mods và vũ khí được hỗ trợ bởi Augment có những hiệu ứng độc đáo khi được sử dụng: khi người chơi nhận affinity bằng thứ vũ khí nêu ở trên nó sẽ được chuyển đổi thành Điểm Syndicate và nạp vào thanh năng lượng ở góc dưới bên phải màn hình, thanh năng lượng có biểu tượng của Syndicate. Trường hợp mà vũ khí đó sử dụng Augment mods thì Điểm Syndicates yêu cầu để phát ra hiệu ứng tùy thuộc vào rank của mod: Rank càng cao thì cần càng ít điểm để nạp (maxrank sẽ cần 1000 điểm), trong khi những vũ khí mua từ Syndicates luôn cần 1000 cho dù rank nó cao hay thấp.

Một khi vũ khí được nạp đầy năng lượng, nó sẽ phóng ra một loạt sóng gây ra 1000 sát thương nguyên tố với bán kính 25m với tỷ lệ là 100%. Vụ nổ năng lượng này cũng phục hồi chỉ số của Warframe khoảng 25% và một buff tạm thời. Hiệu ứng, sát thương và buff tùy thuộc và loại Weapon Augment mà người chơi sử dụng.

Sóng năng lượng sẽ hồi trong khoảng 10 giây sau khi nổ, trong thời gian này thì affinity sẽ không thể chuyển đổi thành điểm Syndicates. Ngoài ra thì chỉ có Affinity mà vũ khí đó nhận mới được tính vào thanh năng lượng.

Hiệu ứng của Weapon Augment

Sau đây là bảng hiệu ứng của vũ khí sử dụng Augment và vũ khí Syndicate:

Syndicate Tên hiệu ứng Loại sát thương Loại chỉ số được hồi Buff
SteelIconBlackSteel Meridian Justice Blast b Blast 25% Máu +25% Giáp gốc
ArbitarIconBlackArbiters of Hexis Truth Gas b Gas 25% Health +25% Tốc độ Parkour
CephalonIconBlackCephalon Suda Entropy Magnetic b Magnetic 25% Energy +25% Energy gốc
PerrinSequenceIconBlackThe Perrin Sequence Sequence Radiation b Radiation 25% Shield +50% Shield gốc
RedVeilIconBlackRed Veil Blight Viral b Viral 25% Energy +10% Tốc độ di chuyển
LokaIconBlackNew Loka Purity Corrosive b Corrosive 25% Máu +25% Máu gốc

Vụ nổ hiệu ứng có tỷ lệ Proc là 100% trừ Blast gây ra hiệu ứng choáng.

Buff chỉ tồn tại trong 30 giây, chú ý rằng buff được dựa trên giá trị gốc của Warframe chứ không phải chỉ số sau khi xài mod. Ví dụ Warframe level 30 mà có 1,290 máu sau khi xài Vitality được buff bởi hiệu ứng Purity của New Loka chỉ tăng thêm 38 máu, tính từ máu gốc Unrank là 150. Tuy nhiên thì chỉ số được hồi phục sẽ tính theo tổng chỉ số sau khi mod, ví dụ Warframe level 30 mà có 1,290 máu sẽ được hồi 323 máu từ hiệu ứng Purity.

Weapon Augment Mods

Weapon Augment Mods là những mod đặc biệt chỉ có thể kiếm từ Syndicates. Không giống những mod thông thường, mỗi loại Weapon Augment Mod chỉ có thể sử dụng cho đúng loại vũ khí mà nó hiển thị.

Tất cả các Weapon Augment Mods có thể kiếm từ bất kỳ Syandicates nào mà người chơi đã đạt rank 4 với giá ReputationLargeBlack‍25,000 cho mỗi mod. Những mod này có thể giao dịch giữa người chơi cho dù người nhận có theo Syndicate đó hay không.

Danh sách Weapon Augment Mods

SteelIconBlackSteel Meridian ArbitarIconBlackArbiters of Hexis CephalonIconBlackCephalon Suda
JusticeBlades ShatteringJustice 120px BladeofTruth GildedTruth StingingTruth EntropyBurst EntropyFlight EntropySpike
PerrinSequenceIconBlackThe Perrin Sequence RedVeilIconBlackRed Veil LokaIconBlackNew Loka
DeadlySequence SequenceBurn ToxicSequence ErodingBlight GleamingBlight ToxicBlight BrightPurity LastingPurity WindsofPurity

Vũ khí Syndicate

Vũ khí Syndicate là những trang bị đặc biệt chỉ có thể mua từ Syndicates, những trang bị này được nâng cấp từ phiên bản gốc của chúng với chỉ số tốt hơn và có thể nổ hiệu ứng đặc biệt. Ngoài ra màu sắc của chúng được tô theo Syndicates bán chúng và có logo bên hông.

Vũ khí Syndicates chỉ có thể mua thì người chơi đạt Rank 5 - rank cao nhất - của một Syndicates và giá của nó là ReputationLargeBlack‍125,000 đối với vũ khí chính và ReputationLargeBlack‍100,000 đối với vũ khí phụ, người chơi phải có ô trống trong túi đồ để có thể mua. Không giống như vũ khí bình thường, Vũ khí Syndicates có thể trao đổi giữa người chơi và chúng phải unrank, chưa được sử dụng Orokin Catalyst hoặc Forma.

Tất cả vũ khí phụ của Syndicates yêu cầu Mastery Rank 6 để sở hữu; tất cả vũ khí chính yêu cầu ít nhất là Mastery Rank 12.

Danh sách vũ khí Syndicate

Vũ khí Syndicate Hiệu ứng
SMMarelok
Vaykor Marelok
SyndicateSMHek
Vaykor Hek
SteelIconBlackSteel Meridian Justice
AHAkbolto
Telos Akbolto
SyndicateAHBoltor
Telos Boltor
ArbitarIconBlackArbiters of Hexis Truth
SynoidGammacor
Synoid Gammacor
SyndicateCSSimulor
Synoid Simulor
CephalonIconBlackCephalon Suda Entropy
PSDualCestra
Secura Dual Cestra
SyndicatePSPenta
Secura Penta
PerrinSequenceIconBlackThe Perrin Sequence Sequence
RVBallistica
Rakta Ballistica
SyndicateRVCernos
Rakta Cernos
RedVeilIconBlackRed Veil Blight
NLCastanas
Sancti Castanas
SyndicateNLTigris
Sancti Tigris
LokaIconBlackNew Loka Purity
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.