FANDOM


Warm Coat là một Exilus mod tăng khả năng kháng độ lạnh môi trường của Shield người chơi.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm Mod Conclave
0 +3% 6 C1
1 +6% 7 C1
2 +9% 8 C1
3 +12% 9 C1

Lưu ý

  • Mod này khác với Insulation là nó giảm mức shield bị mất trong map có môi trường lạnh chứ không giảm mức tổn thương như Insulation.
    • Warm Coat không kháng được số shield bị mất dần trong các map Corpus Ice Planet.

Bộ sưu tập


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.