FANDOM


Helmet
Khi sử dụng Blueprints để chế tạo Warframes, một trong những bộ phận cần phải có chính là Neuroptic. Thông thường, đa số Neuroptic blueprints có thể kiếm được bằng kiết giết Boss, tuy nhiên môt số Neuroptic blueprints khác có thể kiếm được thông qua list bên dưới.

Các thành phần của Prime Warframes sẽ drop tại Void Relics, các thành phần của Prime Warframes có thể được Trade giữa những người chơi. LƯU Ý: Những thành phần đã được craft sẽ không thể trade.


Bên dưới là một công thức Neuroptic ví dụ. Đa số Warframe Neuroptics đều theo công thức này.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
15.000
AlloyPlate64
150
NeuralSensor64
1
PolymerBundle64
150
Rubedo64
500
Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Giá MarketIcon Market: N/A Giá Blueprint2 Blueprint: N/A

Neuroptic Location Guide

Warframe Nguồn rớt
Ash Manic
Ash Prime Void Mission reward
Atlas Jordas Golem
Banshee Tenno Lab
Chroma The New Strange Quest
Ember General Sargas Ruk
Ember Prime Void Mission reward
Equinox Tyl Regor
Excalibur Ambulas
Frost Lieutenant Lech Kril
Frost Prime Void Mission reward
Hydroid Councilor Vay Hek
Ivara Tier 2 Spy missions
Limbo The Limbo Theorem Quest
Loki Hyena Pack
Loki Prime Void Mission reward
Mag The Sergeant
Mag Prime Void Mission reward
Mirage Hidden Messages Quest
Mesa Mutalist Alad V
Nekros Lephantis
Nezha Sortie reward
Nova Raptor
Nova Prime Void Mission reward
Nyx Phorid
Nyx Prime Void Mission reward
Oberon Eximus units
Rhino Jackal
Rhino Prime Void Mission reward
Saryn Kela De Thaym
Trinity Lieutenant Lech Kril & Captain Vor
Valkyr Alad V
Vauban Alert Mission reward
Volt Tenno Lab
Volt Prime Void Mission reward
Wukong Tenno Lab
Zephyr Tenno Lab

Trivia

  • Trước Specters of the Rail update, Neuroptics được gọi là Helmets.[1]

Sources

  1. https://forums.warframe.com/topic/668132-update-specters-of-the-rail/

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.