FANDOM


WardingHalo WardingHaloIcon
ENERGY
75
KEY
3
Warding Halo
Tạo một chiếc vòng lửa để bảo vệ bản thân, đồng thời sát thương và gây choáng những kẻ địch dám đến gần.
Sức mạnh:500 / 650 / 750 / 900 (base health)
50 / 75 / 100 / 125 (Sát thương mỗi giây)
1.15x / 1.25x / 1.75x / 2.50x (Hệ số nhân armor)
Thời gian:1.5 / 2 / 3 / 3 s (invulnerability duration)
Khoảng cách:1.25 / 1.5 / 1.75 / 2 m

 • Nezha triệu hồi chiếc vòng rực lửa (với 500 / 650 / 750 / 900 máu cơ bản) bao bọc bản thân, khiến hắn không bị ảnh hưởng bởi sát thương và status effects. Tổng lượng armor của Nezha nhân với 115% / 125% / 175% / 250% sẽ được cộng vào máu của vòng bảo vệ. Khi được kích hoạt, Warding Halo miễn dịch mọi sát thương trong vòng 1.5 / 2 / 3 / 3 giây. Lượng sát thương gánh chịu trong khoảng thời gian này sẽ được cộng vào máu của vòng bảo vệ. Mọi kẻ địch hiện diện trong bán kính 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2 mét xung quanh Nezha sẽ bị choáng và sẽ chịu 50 / 75 / 100 / 125 Slash b.svg Slash sát thương mỗi giây. Warding Halo sẽ biến mất khi lượng máu trở về 0% .
  • Lượng máu cơ bản, hệ số nhân armor và sát thương mỗi giây chịu ảnh hưởng của Power Strength.
  • Lượng máu của Warding Halo được tính theo công thức Tổng máu = (Máu cơ bản + Hệ số nhân Armor × Armor cơ bản của Nezha × (1 + Armor cộng thêm)) × (1 + Power Strength) + Sát thương đã hấp thụ. Với 2 mod Steel FiberIntensify đã nâng cấp đầy đủ, Warding Halo cấp 3 sẽ có lượng máu ban đầu là: (900 + 2.5 × 175 × 2.1) × 1.3 = 2364.375 trước khi hấp thụ sát thương.
  • Khi được kích hoạt, trên biểu tượng kĩ năng Warding Halo sẽ xuất hiện con số chỉ lượng máu còn lại (từ 100% đến 0%).
  • Lượng sát thương hấp thụ được khi chiếc vòng bất khả xâm phạm sẽ được hiển thị bên cạnh thanh máu của Nezha.
  • Sát thương tự gây cho bản thân sẽ không được tính vào lượng sát thương hấp thụ được.
  • Khoảng thời gian bất khả xâm phạm không chịu sự chi phối của Power Duration. (Người dịch: hình như chỗ này wiki inter nhầm (!?), mình thử build Nezha thì thấy duration thấp sẽ làm khoảng thời gian bất tử giảm, nhưng tăng duration thì cũng chỉ tăng đến một mức nhất định.)
  • Bán kính gây choáng và sát thương chịu ảnh hưởng của Power Range.
  • Sát thương Slash b.svg Slash sẽ được gây ngay khi kẻ địch bước vào bán kính gây choáng của kĩ năng.
  • Những hiệu ứng được miễn dịch bao gồm cả hiệu ứng khống chế quần thể như knockdown, choáng cũng như không bị Ancients (Infested) và Scorpion (Grineer) kéo đi.Lượng Energy bị hấp thụ bởi Ancient Disruptors, kể cả lượng năng lượng chúng đánh cắp với mỗi đòn đánh đều được miễn dịch. Ngược lại, Những con Eximus vẫn có thể đánh cắp Energy của bạn, cũng như hiệu ứng làm chậm của đám Tar-Mutalist MOAs cũng không được miễn dịch.
 • Warding Halo bảo vệ Nezha khỏi những sát thương gây trực tiếp lên máu, ví dụ như Toxin b Toxin.
 • Khiên năng lượng của Nezha không bị gián đoạn khôi phục khi nhận sát thương trong thời hạn của kĩ năng.
 • Blocking bằng vũ khí cận chiến sẽ không có tác dụng khi sử dụng Warding Halo. Dù cho hành động giơ hàng lên đỡ vẫn diễn ra nhưng sát thương gánh chịu sẽ không được giảm.
 • Warding Halo không thể tái kích hoạt khi kĩ năng còn hoạt động.
 • Kích hoạt kĩ năng cần 1.25 giây, có thể giảm đi nhờ Natural Talent.

Maximization là giá trị cao nhất bạn có thể đạt được khi chỉ tập trung vào một chỉ số. Hãy kết hợp các loại mod với nhau để tạo ra build phù hợp.Hãy click lên tên của chúng để xem cách buil

 • Maximized Power Duration không có hiệu quả với kĩ năng này.
  • Giảm bán kính sát thương và choáng còn 0.68 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng tiêu tốn xuống 18.75 energy.
  • Không ảnh hưởng tiêu cực đến kĩ năng này.
 • Maximized Power Range tăng bán kính choáng lên 5 mét.
  • Giảm máu cơ bản còn 360, hệ số nhân Armor còn 1.00x, sát thương mỗi giây còn50.
 • Maximized Power Strength tăng lượng máu cơ bản lên 2691, hệ số nhân armor thành 7.475x, sát thương mỗi giây tăng lên 373.75.
  • Tăng năng lượng tiêu tốn lên 116.25 energy.
  • Khi sử dụng 2 mod (đã nâng cấp đầy đủ) Steel FiberArmored Agility, Warding Halo sẽ có lượng máu khởi điểm: (900 + 2.5 × 175 × 2.55) × 2.99 = 6026.71875 trước khi hấp thụ sát thương.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.