FANDOM


Warden là loại kẻ địch đặc biệt xuất hiện trong nhiệm vụ Rescue 2.0, với nhiệm vụ làm cai tù bảo vệ khu giam giữ con tin. Chúng nhìn giống Heavy Gunner trong nhiệm vụ Grineer, giống Corrputed Heavy Gunner trong nhiệm vụ ở Orokin Moon và giống Sniper Crewman trong nhiệm vụ Corpus, chúng có chỉ số cao hơn lính bình thường. Nhưng cực kì yếu trước các đòn đâm lén.

Variants

Grineer Warden Thông tin chung Thông tin thêm
DEGrineerWarden
Tileset Grineer Asteroid
Grineer Galleon
Grineer Settlement
Grineer Shipyard
Codex Scan 5
Vũ khí Gorgon
Hind (Vor's Prize)
Vulkar
Stun Baton
Những đồ khác None
Thông số Mod Blunderbuss 0.469%
Fusion Core 0.469%
Magazine Warp 0.469%
Slip Magazine 0.469%
Fusion Core 0.281%
Shell Compression 0.281%
Fusion Core 0.031%
Decisive Judgement 0.031%
Cloned Flesh 600
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 500
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Điểm yếu Stealth/Finisher: 16.0x
Head: 2.0x
Cấp độ gốc 1

Corpus Warden Thông tin chung Thông tin thêm
DECorpusWarden
Tileset Corpus Gas City
Corpus Ship
Corpus Outpost
Corpus Ice Planet
Codex Scan 5
Vũ khí Lanka
Supra
Stun Baton
Những đồ khác None
Thông số Mod Fusion Core 0.938%
Point Strike 0.938%
Charged Shell 0.141%
Cleanse Grineer 0.141%
Fusion Core 0.141%
Swirling Tiger 0.141%
Handspring 0.063%
Flesh 400
Slash b+ Toxin b++ Viral b++ Impact b- Gas b-
Proto Shield 300
Impact b+Toxin b+Magnetic b+++Puncture b‐‐Heat b‐‐Corrosive b‐‐
Điểm yếu Stealth/Finisher: 16.0x
Head: 2.0x

Corrupted Warden Thông tin chung Thông tin thêm
DEGrineerWarden
Tileset Orokin Moon Codex Scan 5
Vũ khí Gorgon
Vulkar
Stun Baton
Những đồ khác None
Thông số Mod Blunderbuss 0.469%
Fusion Core 0.469%
Magazine Warp 0.469%
Slip Magazine 0.469%
Fusion Core 0.281%
Shell Compression 0.281%
Fusion Core 0.031%
Decisive Judgement 0.031%
Cloned Flesh 600
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 500
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Điểm yếu Stealth/Finisher: 16.0x
Head: 2.0x
Cấp độ gốc 1

Chiến thuật

 • Warden chỉ có thể tìm thấy trong khu vực nhà tù trong nhiệm vụ Rescue, với số lượng từ 3 đến 4 tên, cho dù có thể có tối đa 10 Warden.
 • Khi nhìn thấy người chơi, chúng sẽ kích hoạt hệ thống Execution (Xử tử), và sẽ đếm giờ cho đến khi con tin bị giết.

Lời khuyên hữu ích

 • Vì chúng có chỉ số rất cao, Warden có thể sẽ khá khó giết nếu đối đầu trực diện, làm giải cứu con tin trở nên khó khăn hơn. Nhưng chúng cực kì yếu trước các đòn đánh lén, nhận 1600% sát thương, tương đương với 16 lần, từ đó chỉ với một nhát tấn công lén là chúng sẽ chết. Hãy dùng điều này để năng này để giết chúng nhanh gọn.
 • Warden có đường đi tuần dễ đoán hơn các kẻ địch khác, từ đó với quan sát kĩ càng ta có thể tránh chúng đi và lập kế hoạch đâm lén.

Notes

 • Cho dù được dựa trên Heavy Gunner, Grineer Warden có thể đoi lúc sẽ cầm Vulkar. Corpus Warden cũng có thể cầm Supra thay vì Lanka.
 • Giống nhiều kẻ địch khác, Warden có phiên bản Eximus. Warden Eximus có khả năng Life Leech và di chuyển nhanh hơn.

Thông tin thêm

 • Phiên bản Eximus của GrineerCorpus Warden có 601 điểm Cloned flesh và 401 điểm Flesh.
  • Đây là loại lính Eximus duy nhất có 1 điểm Armor cao hơn bản thường.

Lỗi

Ảnh

 • Grineer Warden cầm Vulkar thay vì Gorgon.
 • Thật không thể tin nổi! Lanpra! Wow.
 • The Grineer Warden trong nhiệm vụ Vor's Prize cầm Hind.

Lịch sử sửa đổi

Xem thêm

 • Rescue 2.0, nhiệm vụ có chúng xuất hiện.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.