FANDOM


Vitality tăng lượng Health tối đa của một Warframe.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +40% 2 C5
1 +80% 3 C5
2 +120% 4 C6
3 +160% 5 C6
4 +200% 6 C7
5 +240% 7 C7
6 +280% 8 C8
7 +320% 9 C8
8 +360% 10 C9
9 +400% 11 C9
10 +440% 12 C10
Health totals for Unranked and Rank 30 Warframes
Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
75 (225) 105 (255) 135 (285) 165 (315) 195 (345) 225 (375) 255 (405) 285 (435) 315 (465) 345 (495) 375 (525) 405 (555)
80 (240) 112 (272) 144 (304) 176 (336) 208 (368) 240 (400) 272 (432) 304 (464) 336 (496) 368 (528) 400 (560) 432 (592)
100 (300) 140 (340) 180 (380) 220 (420) 260 (460) 300 (500) 340 (540) 380 (580) 420 (620) 460 (660) 500 (700) 540 (740)
125 (375) 175 (425) 225 (475) 275 (525) 325 (575) 375 (625) 425 (675) 475 (725) 525 (775) 575 (825) 625 (875) 675 (925)
150 (450) 210 (510) 270 (570) 330 (630) 390 (690) 450 (750) 510 (810) 570 (870) 630 (930) 690 (990) 750 (1050) 810 (1110)
550 (2200) 770 (2420) 990 (2640) 1210 (2860) 1430 (3080) 1650 (3300) 1870 (3520) 2090 (3740) 2310 (3960) 2530 (4180) 2750 (4400) 2970 (4620)

Gợi ý

  • Khuyến khích nên sử dụng mod nếu muốn chịu sát thương từ hiệu ứng SlashToxin .
  • Phối hợp tốt với Steel Fiber cùng với một Warframe có hơn 125 máu cơ bản hoặc vơi Warframe tỷ lệ giáp cao, như là Valkyr.
  • Vitality là một trong số những mod common dễ rơi ra nhất trong game. Trữ nhiều là lựa chọn tốt để nâng cấp mod Vazarin Pol thay vì dùng Fusion Cores hoặc có thể coi là một nguồn thu nhập. Các bản sao cũng có thể được sử dụng để nâng cấp Vitality trong trường hợp không đủ lượng Fusion Cores có sẵn, mặc dù làm như thế khá tốn credit.

Ghi chú

  • Phần tăng lên được áp dụng lên máu cơ bản của Warframe (rank 0) trước khi máu leveling được đưa vào tài khoản.
    • Ví dụ: Máu cơ bản Warframe Frost rank 0 là 100. Khi lên rank 30, Warframe sẽ có tổng máu là 300, nhưng sẽ chỉ nhận thêm 40 máu từ mod tiêu chuẩn Vitality vì máu cơ bản chỉ là 100. Kết quả cuối cùng cho rank 30 Frost với 1 rank 0 Vitality mod sẽ chỉ là: (100) + (100 × 40% = 40) + (100 × 200% = 200) = 340 health

Gallery

Patch History

See also


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.