FANDOM


Vile Acceleration là một Corrupted mod tăng tốc độ bắn và giảm mức sát thương của các loại súng trường(Rifle) và cung(Bow).

Thông số

Rank Tốc độ bắn (Rifles) Tốc độ bắn (Bows) Tổn thương Điểm Mod Conclave
0 +15% +30% -2.5% 4 C5
1 +30% +60% -5% 5 C6
2 +45% +90% -7.5% 6 C7
3 +60% +120% -10% 7 C8
4 +75% +150% -12.5% 8 C9
5 +90% +180% -15% 9 C10

Lưu ý

 • Có thể cộng dồn với Speed TriggerShred để tăng thêm 180% (360% cho Bow) tốc độ bắn.
 • Sau Tháng 12 ngày 30 năm 2015, Frail Momentum, cùng với Vile Acceleration và Anemic Agility giảm mức sát thương nhiều hơn so với chỉ số trong hình ảnh mod. Chỉ số bị giảm còn tùy vào súng, nhưng có một và ví dụ sau:
  • Prisma Grakata: -18.2%
  • Boltor Prime: -16.4%
  • Strun Wraith: -16%
  • Sweeper: -28.6%
  • Sweeper Prime: -20%
  • Akbronco Prime: -20%

Xem thêm

 • Frail Momentum, bản sao mod này nhưng giành cho súng săn(Shotgun).
 • Anemic Agility, bản sao mod này nhưng giành cho súng lục(Pistol).
 • Speed Trigger, phiên bản mod thường chỉ tăng tốc độ bắn.
 • Shred, mod cho Rifle tăng tốc độ bắn và thêm khả năng punch-through.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.