FANDOM


Vicious Spread là một Corrupted mod tăng cả mức sát thương và cả độ lan đạn của các loại súng săn(Shotgun).

Thông số

Rank Tổn thương Độ lan Điểm Mod Conclave
0 +15% +10% 4 C10
1 +30% +20% 5 C10
2 +45% +30% 6 C18
3 +60% +40% 7 C25
4 +75% +50% 8 C33
5 +90% +60% 9 C40

Lưu ý

  • Có thể cộng dồn với Point BlankBlaze để tăng mức sát thương lên 240%.
    • Nếu thay Point Blank bằng Primed Point Blank thì ta sẽ được thêm 315% thay cho 240%.
  • Nếu nói về kiểm soát đám đông địch, dùng mod này với Hell's Chamber đem lại kết quả rất tốt, 1 phát bắn lan ra nhiều kẻ địch sẽ tốt hơn so với chỉ bắn vào 1 đứa.
  • Người chơi có thể dùng Tainted Shell để kháng lại mức lan tỏa của đạn được tăng của mod này, nhưng lại bị trừ nhiều tốc độ bắn. Ta cũng có thể dùng thêm cả Accelerated Blast hoặc Shotgun Spazz để kháng lại tiếp số tốc độ bắn bị trừ của Tainted Shell.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Heavy Caliber, bản sao mod này nhưng giành cho súng trường(Rifle).
  • Magnum Force, bản sao mod này nhưng giành cho súng lục(Pistol).
  • Point Blank, phiên bản mod thường chỉ tăng mức sát thương cho Shotgun.
  • Blaze, một Nightmare mod tăng mức sát thương và thêm dmg Heat b Heat cho súng.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.