FANDOM


Venom DoseWarframe Augment Mod cho Saryn cho phép Spores cast lên đồng mình, tạm thời nhận được sát thương Toxin b Toxin lên tất cả các đòn tấn công.

Chỉ số

Rank Toxin Damage Duration Cost Conclave
0 50% 28 6 C5
1 65% 32 7 C5
2 80% 36 8 C8
3 100% 40 9 C10

Chỉ số

  • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ General của Steel Meridian hoặc Exalted của Red Veil với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Sát thương cộng thêm áp dụng cho tất cả sức mạnh Warframe và vũ khí.
  • Như các augment boost sát thương nguyên tố khác, có thể dung nhập với các augment có khả năng gây sát thương như Fireball Frenzy. (ví dụ: Nếu cast Venom Dose (Toxin b Toxin) và Fireball Frenzy (Heat b Heat) lên người chơi, sát thương cuối cùng sẽ là Gas b Gas).
  • Giống như các augment boost sát thương nguyên tố khác, nó có thể cast cast lên Companions, Specters, kẻ địch bị Mind Controlled , Shadows, Saryn's Molt, Loki's Decoy, các vũ khí Invasion Allies và bản sao được tạo từ Blade Storm.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.