FANDOM


 • Excalibur thực hiện Lone Vengeance.
 • Excalibur thực hiện Impending Dread.
 • Excalibur thực hiện Rising Hate.
 • Excalibur thực hiện Drowning Despair.

Vengeful Revenant là một Stance Mod cho các loại kiếm(Swords).

Có thể dùng cho:

*Hiển thị các vũ khí này đều hợp với polarity của Stance.

Combos

Combo Name Button Combination
Lone Vengeance EEE2XE
Impending Dread* EE Pause E110%E115%E115%E115%E
Rising Hate* ERMB + E125%2XE3XEE200%
Drowning Despair* EEUparrow + E120%3XE150%3XE150%3XE
Perfect Cut Hold E300%, Release
Spiral Cut Slide + E
Sky Doom In Air + E
Weightless Steel Wall Dash + E
Death's Mark Knockdowned Enemy + E1600%
Normal   All Targets   Slam/Ragdoll   Proc
 • PS4:     E = Combops4circle   RMB = R2
 • XBOX:  E = B   RMB = RTrigger

Lưu ý

 • Thay đổi quick melee thành 2 phát đánh đầu tiên của Lone Vengeance.
 • Phát đánh thứ 3 và 4 của Drowning Despair là loại tổn thương Impact b.svg Impact
 • Giống như các stance mod hiếm khác, mod này cũng có thể kiếm từ nhiệm vụ hàng tuần của Conclave.

Ngoài lề

 • Đây là Stance đầu tiên và duy nhất hiện tại khộng sử dụng Warframe làm nhân vật trong ảnh mà thay vào đó là Stalker, và sử dụng hình nền là một Tileset trong Orokin Moon, thay vì Clan Dojo như các stance mod khác.
  • Mặc dù trong hình Stalker cầm Broken-War, hắn chưa bao giờ sử dụng nó.
 • Tên 3 combo chính của stance, bao gồm cả chữ giới thiệu đều được lấy từ tên của 3 vũ khí Stalker cầm từ Update7.11 đến update18 là DreadHate, và Despair.

Bộ sưu tập

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.