FANDOM


Vaykor Hek
SyndicateSMHek
Thông tin chung
Chỗ lắp Primary
Loại vũ khí Shotgun
Kiểu bắn Semi-Auto
Chỉ số
Tốc độ bắn 3.00  đạn/giây
Số viên 7 đạn/1 lần
Băng đạn 8 đạn
Đạn dự trữ 120 đạn
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 78.75
Puncture wPuncture 341.25
Slash wSlash 105.0
Khác
Loại "sóc lọ" này có thể thổi bay đối phương lên tận trời cao.

Vaykor Hek là loại vũ khí được nâng cấp từ Hek của phe Steel Meridian. Nó có gấp đôi lượng đạn trong 1 băng, tốc độ bắn cao hơn, và tỉ lệ chí mạng cũng được tăng, Vaykor Hek cũng có khả năng thiên phú từ Justice. Nhưng bằng cách nào đó em nó lại có tốc độ thay đạn chậm hơn Hek .

Đặc điểm

Loại vũ khí này gây sát thương Puncture b Puncture damage.

Lợi thế:

 • Lượng sát thương gây ra là cực lớn
  • Lượng sát thương chính là Puncture b Puncture damage – rất hiệu quả khi chống lại armor.
 • Tỉ lệ chí mạng cao.
 • Tỉ lệ gây hiệu ứng sát thương element cao.
 • Có khả năng thiên phú từ Justice.
 • Có sắn 2 slot Vazarin PolMadurai Pol polarity.

Bất lợi:

 • Lượng sát thương Impact b.svg Impact damage thấp – không hiệu quả đối với shields.
 • Lượng sát thương sẽ giảm dần với khoảng cách xa.

So sánh:

 • So sánh với Hek:
  • Tỉ lệ gây chí mạng cao hơn (25.0% vs. 10%).
  • Lượng đạn trong 1 băng đạn lớn hơn (8 vs. 4).
  • Tốc độ bắn cao hơn (3.00 vs. 2.17)
  • Tốc độ thay đạn chậm hơn (2.3 vs. 2.0)
  • Có thêm slot Vazarin PolMadurai Pol polarities.
  • Không thể sử dụng mod Scattered Justice.

Cách lấy

 • Vaykor Hek có thể mua được bằng cách đạt mức Rank General với phe Steel Meridian, và chi ra ReputationLargeBlack‍125,000 điểm Syndicate. Giống như toàn bộ vũ khí Syndicate, Vaykor Hek sẽ không được đưa vào danh sách những món đồ được tặng miễn phí khi bạn đat tới mức rank General.
 • Vũ khí Syndicate còn có thể có được thông qua hệ thống Trading, tuy nhiên chỉ áp dụng với unranked và không có Forma hay Orokin Catalyst được nhét vào.

Lưu ý

 • Không thể sử dụng mod Scattered Justice dành cho Hek, cùng với việc hệ thống vũ khí Vaykor có khả năng thiên phú từ Justice cùng với thông số được cải thiện hơn

Mẹo

 • Với việc nhân đôi lượng đạn có trong 1 băng của Vaykor Hek làm cho việc sử dụng mod Ammo StockBurdened Magazine trở nên hiệu quả hơn, tăng lượng đạn tối đa trong 1 băng lên đến 18 viên (chính xác là 17.6 viên tuy nhiên thì nó được làm tròn lên).
 • Vaykor Hek có tỉ lệ chí mạng gấp khoảng hơn 2 lần so với Hek. Cùng với lượng đạn và tốc độ bắn được tăng cường, điều đó cũng có nghĩa Vaykor sẽ phù hợp hơn với kiểu build critical.

Media

See Also

WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.