FANDOM


TrialSplash

Nhiệm vụ Trial (hay bị gọi là Raid; Raid là một chế độ chơi đã bị tháo khỏi game) được thiết kế theo một chuỗi nhiệm vụ liên tục có tileset riêng biệt và không xuất hiện trong bất kỳ kiểu chơi nào khác. Nhiệm vụ Trial được xem là khó hơn so với tất cả các kiểu chơi khác với level quái cao hơn và các hoạt động kết hợp giữa đồng đội phải luôn ở tình trạng tốt nhất. Để có thể bắt đầu nhiệm vụ người chơi phải có một squad ít nhất 4 người và nhiều nhất 8 người. Nhiệm vụ sẽ tự động hủy nếu squad ít hơn 4 người.

Cách mở

Mỗi lần làm Trial phải có host và một người có Key trong đội. Key có thể chế tạo từ blueprints mua tại Market với giá 100,000‍ Credits64. Key sẽ mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng blueprint có thể tái sử dụng.

Nightmare Trials

Chế độ Nightmare của Trial được giới thiệu khi map thứ 2 được giới thiệu. Nightmare khó hơn ở chỗ các vật thể nhiều hơn; cơ chế của nightmare được thêm vào, các chướng ngại vật gây khó khăn cho người chơi, quái level cao hơn. Hiện nay thì chế độ Nightmare Trial là khó nhất game và do đó phần thưởng cũng có giá trị hơn đôi chút.

Phiên bản Nightmare yêu cầu người chơi phải mua Key blueprint loại khác với bản thông thường.

Phần thưởng

Hoàn thành trial sẽ cho người chơi một lượng lớn credits, một cái Arcane Enhancement và một emblems để chứng minh là họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Người chơi chỉ có thể nhận Arcane Enhancement một lần một ngày trớc khi thời gian đếm ngược được reset (nightmare được tính riêng lẻ). Ngoài ra người chơi vẫn có tể nhận được phần thưởng nếu thời gian đếm ngược hết trước khi họ hoàn thành nhiệm vụ.

Missions

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.