Warframe Wiki
Warframe Wiki
Transmutation Option
Transmutation14b.png

Chuyển hoá 4 mods unrank để có cơ hội tạo ra 1 mod hiếm.

—In-game description

Transmutation là một phương pháp kết hợp những mods không cần thiết cùng với credits để có cơ hội tạo ra một mod đáng giá. Đa số mods có thể nhận được thông qua phương pháp này, trừ một số mods đặc biệt như Corrupted ModsEvent-exclusive mods không thể nhận được thông qua Transmutation.

Không có bất kì một phương pháp nào kết hợp 4 mods để tạo ra một mod cụ thể, và hoàn toàn ngẫu nhiên, mặc dù polarity và loại Item thích hợp cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến việc Transmute. Ví dụ, sử dụng 4 Madurai Pol.png mods có khả năng cao tạo ra 1 mod ngẫu nhiên có Madurai Pol.png. Tương tự, sử dụng 4 mods rifle sẽ có khả năng cao tạo ra 1 mod Rifle ngẫu nhiên.

Transmutation có thể sử dụng Aura mods, Sentinel precepts, Corrupted mods và Augment mods. Không có luật nào liên quan đến việc sử dụng mods giống nhau. Khả năng tạo ra mod hiếm là như nhau bất kể người chơi sử dụng 4 mods giống hệt nhau hay khác nhau.

Sử dụng

Bắt đầu bằng cách chọn bất kì 4 mods unrank mà bạn muốn chuyển hoá. Bạn không thể chọn mod đang được sử dụng và bắt buộc phải bao gồm ít nhất 1 mod không phải Fusion Core. Sau khi chọn đủ các mods thích hợp, ô Transmute ở giữa màn hình mod sẽ sáng lên và sẵn sàng cho quá trình Transmutation. Bạn đơn giản chỉ việc chọn vào ô sáng đó và chấp nhận cho quá trình diễn ra. Việc chuyển hoá mods sẽ tiêu tốn một lượng Credits nhất định phụ thuộc vào độ hiếm của các mods được chọn, từ 0‍ Credits64.png đến 48,000‍ Credits64.png:

  • 0‍ Credits64.png nếu chuyển hoá 3 mod bất kì với Transmutation Core.
  • 12,000‍ Credits64.png nếu chuyển hoá 4 mods common.
  • 24,000‍ Credits64.png nếu chuyển hoá 4 mods uncommon.
  • 36,000‍ Credits64.png nếu chuyển hoá 4 mods rare.
  • 48,000‍ Credits64.pngnếu chuyển hoá 4 mods primed.

Người chơi có thể kết hợp các loại mods với độ hiếm khác nhau và chi trả 1 lượng Credits trung bình. Kết quả của quá trình Transmutation phụ thuộc vào độ hiếm của các mods được chọn. Transmuting 4 common mods có khả năng tạo ra mod hiếm, nhưng khả năng rất nhỏ khi so sánh với việc Transmute các mods có giá trị cao hơn. Ví dụ, chuyển hoá 4 mods hiếm tốn nhiều Credits hơn nhưng có nhiều khả năng tạo ra 1 mod hiếm khác. Ngoài ra, thuật toán của quá trình Transmutation là hoàn toàn ngẫu nhiên - không có bất kì công thức nào ngay cả cho những mods đơn giản nhất. Việc Transmute 4 mods Legendary hoàn toàn có khả năng tạo ra Common mod. ( DE Troll :)) )

Transmutation Cores

Transmutation Cores là một loại Core đặc biệt dùng có thể dùng như là 1 trong 4 mods trong quá trình Transmutation. Khi được kết hợp cùng với 3 mods còn lại, Transmutation Core sẽ đảm bảo mod nhận được sẽ có Polarity giống với nó. Sử dụng Transmutation Core cũng sẽ loại bỏ credit cần dùng cho quá trình biến đổi, cho phép việc kết hợp những mod hiếm rẻ hơn. Transmutation Cores không ảnh hưởng đến độ hiếm của mod được tạo thành mà chỉ ảnh hưởng đến Polarity của nó.

VazarinTransmuteCore.png NaramonTransmuteCore.png MaduraiTransmuteCore.png
Vazarin Pol.png Vazarin Naramon Pol.png Naramon Madurai Pol.png Madurai

Patch History

See also

Media