FANDOM


TradingDiorama

Trade System là hệ thống trao đổi trong game cho phép người chơi giao dịch Prime Blueprints, Prime Parts, Mods, Platinum64 Platinum, Void Keys, Arcane Helmets, Kubrow Imprints và Special Weapons tại Clan Dojo Trading Post, hoặc có thể xài cái Maroo's Bazaar ở Relay. Người chơi cần phải đạt Mastery Rank 2 để có thể sử dụng hệ thống này, và số lần giao dịch mỗi ngày cũng bị giới hạn bởi Mastery Rank. Mỗi lần giao dịch có thể đổi lấy/bán/cho/mua năm món đồ và phải trả phí giao dịch cố định của game. Những thành viên có quyền Architect của Clan có thể tìm thấy Trading Post tại Place Decoration.

*Ghi chú* Khi trao đổi vũ khí, bộ phận của vũ khí và bộ phận của Warframe, người chơi chỉ có thể giao dịch nếu món đó là Prime, PrismaSyndicate. Warframe duy nhất có thể trade mà không phải Prime đó là Nezha

  • Chi chú khác* Chỉ có bộ phận prime mà là nguyên cục sẵn mới có thể trade (ví dụ Boltor Stock), còn bộ phận prime mà chế từ blueprint không thể trade (ví dụ Saryn Prime Helmet Blueprint có thể trade trong khi Saryn Prime Helmet không trade được).

Số lần giao dịch mỗi ngày

Trading Post

The Trading Post as it appears in-game.

Số lần giao dịch mỗi ngày giống với Mastery Rank, trừ Founder họ được thêm một lần giao dịch nữa. Số lần giao dịch sẽ được tính lại vào lúc GMT 00:00.

Thuế

Việc giao dịch sẽ bị tính thuế và trừ vào Credits64 Credits dựa vào độ hiếm của món đồ. Người chơi mua đồ sẽ phải là người trả phí này. Thêm vào đó, Clan cũng có thuế riêng nếu như người chủ clan đặt nó, thường là từ 0-5%.

Primed Mods như Primed Flow được xem là trang bị "Legendary", do đó nó tốn 1,000,000‍ Credits64 cho người nhận, người đưa không phải trả.

Thuế
Rarity/Tier Common/T1 Uncommon/T2 Rare/T3,T4 Legendary
FusionCorePackSilversingle ModsDEVoid Key Void Keys 2,000‍ Credits64 4,000‍ Credits64 8,000‍ Credits64 1,000,000‍ Credits64
Prime Warframe Part Blueprints3 4,000Credits64
Prime BlueprintsPrime parts 2,000Credits64
Arcane Helmets, Imprints, Special Weapons1 2,000Credits64
Platinum64 Platinum2 500Credits64 per unit of Platinum64 Platinum

1) Special Weapons phải chưa được sử dụng, không có Affinity, Forma hoặc Orokin Catalyst mới có thể giao dịch. 2) Người chơi không thể giao dịch số Platinum mà game tặng lúc tạo tài khoản. Việc này để tránh tình trạng người chơi lợi dụng kẻ hở để kiếm thêm Platinum. 3) Nezha là Warframe duy nhất có thể trade ở bản thường.

Từ chuyên môn

Những ngời sử dụng kênh chat giao dịch có những từ viết tắt để nói thứ họ muốn, phía dưới là ví dụ điển hình của những từ thường được xài. Những từ khác có thể xem thêm ở đây.

  • WTB - Want to buy - Muốn mua
  • WTS - Want to sell - Muốn bán
  • WTT(F) - Want to trade (for) - Muốn đổi... lấy...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.