FANDOM


Total Eclipse Warframe Augment Mod của Mirage dành cho Eclipse cho phép nó cung cấp cộng thêm cho các đồng minh.

Chỉ số

Rank Effect Radius Cost Conclave
0 25% 3 6 C5
1 50% 3 7 C5
2 75% 4 8 C8
3 100% 5 9 C10

Acquisition

 • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ Maxim của Arbiters of Hexis hoặc Genius của Cephalon Suda với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

 • Khu vực Mirage không phản ánh khả năng buff cho đồng đội. Đồng minh có thể đứng trong cả sáng và tối bất kể Mirage có cùng độ sáng hay không.
  • Ví dụ Mirage đứng ở chỗ sáng, 2 đồng mình (A & B) cũng đứng ở chỗ sáng. 2 đồng minh (X & Y) đứng ở chỗ tối. Mirage và đồng minh A & B sẽ nhận tăng sát thương trong khi X & Y giảm sát thương phải nhận.
 • Phân chia buff hiện tại của Eclipse thành - cộng thêm sát thương ở chỗ sáng, or giảm sát thương phải nhận trong tối - tới tất cả các đồng minh nằm trong phạm vi của người cast.
  • Phạm vi kĩ năng bị ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Hiệu ứng được áp dung/hủy bỏ liên tiếp dựa vào trạng thái đứng gần xa, chứ không phải chỉ áp dụng khi Eclipse cast lần đầu.
 • Hiệu ứng cộng thêm của Eclipse có thể chia sẻ với Companions, mặc dù Kubrows thường ra khỏi bán kính ảnh hưởng của augment này.
 • Phần cộng thêm của Eclipse, khi áp dụng vào các kĩ năng Warframe, chỉ ảnh hưởng đến sát thương vật lý. Điều này có nghĩa bất kì kĩ năng dựa trên sát thương nguyên tố (như Shock) không nhận đươc lợi ích từ Eclipse, trong khi các kĩ năng dựa trên sát thương vật lý (như Shuriken) nhận được lợi ích từ nó.
 • Phần cộng thêm của Eclipse sẽ cộng riêng biệt từ augment cộng thêm sát thương khác (như Freeze Force), mặc dù nó vẫn ảnh hưởng đế giá trị nguyên tố được mod khi áp dung lên vũ khí.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.