Titanic Rumbler là một Warframe Augment Mod dùng cho Atlas, khi trang bị mod này thì skill Rumblers sẽ tạo ra một đệ Rumbler với thông số và kích thước lớn hơn 2 con Rumblers còn lại.

Các thông số máu, damage, tốc độ của Rumbler này sẽ được sửa đổi theo bảng thống kê bên dưới

Thỉnh thoảng con đệ Rumbler sẽ đập mạnh xuống đất để thu hút sự chú ý của kẻ địch, nhưng những kẻ địch đang tấn công người chơi thì sẽ không bị phân tâm.

Thông số

Rank  Máu Sát thương Tốc độ Capacity tốn  Conclave
0 120% 120% 50% 6 C5
1 130% 125% 55% 7 C5
2 140% 130% 60% 8 C8
3 150% 135% 65% 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể lấy được từ việc đạt đến rank General đối với hệ syndicate Steel Meridian, hoặc là rank Exalted đối với hệ Red Veil, và dùng ReputationLargeBlack.png‍25,000 điểm standing để mua.

Video minh họa

SyndicateStandingWarframe Augments

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.