Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki

Tile Sets là nơi mà người chơi thực hiện các Nhiệm vụ. Chúng gồm khoảng 30 kiểu địa hình khác nhau được sắp đặt ngẫu nhiên theo từng bộ khác nhau với tổng cộng 10 cụm phòng (bao gồm phòng Bắt đầu, phòng Hoàn thành, các Hành lang, phòng Boss, khu vực Phòng thủ...).

Tile Sets có thể kèm theo những thay đổi ở vùng địa hình bất lợi (Environment Hazard), làm thay đổi chỉ số hoặc sát thương cho Warframe. Ví dụ như khu vực nhiệt độ âm làm giảm 1/2 lượng Lá chắn tối đa của Warframe, trong khi khu vực Cháy gây sát thương lửa cho Warframe khi bước qua. Cũng có một số khu vực có những băng chuyền vận chuyển thùng hàng, khu vực Parkour hay khu vực chứa chất nổ. Trong tương lai sẽ có thể có thêm nhiều dạng Tile Sets nữa.Advertisement