FANDOM


Thermite Rounds là mod tăng cả sát thương Heat b HeatStatus Chance của một rifle với 15% mỗi rank và tối đa là 60% tại Rank 3.

Chỉ số

Rank Heat Damage Status Chance Cost Conclave
0 +15% +15% 4 C30
1 +30% +30% 5 C30
2 +45% +45% 6 C40
3 +60% +60% 7 C50

Cách kiếm

  • Mod này là phần thưởng ngẫu nhiên khi hoàn thành nhiệm vụ Spy 2.0 với cả 3 Data Vaults được hack.
  • Địa điểm :
  • Nguyên bản thì để đạt được mod này phải đạt được ít nhất 17 point với chỉ một lần đi Breeding Grounds .

Ghi chú

Khác

  • Không giống như bộ mod từ CiceroTethra mô tả rằng Warframes chỉ có được trong khoảng gian của event, các thẻ từ Operation Breeding Grounds miêu tả bằng Mirage, một Warframe chưa được giới thiệu vào thời điểm đó.
  • Thermite là thành phần bột thuốc súng làm từ bột kim loại và oxit kim loại. Sức nóng dữ dội mà nó tạo ra khi cháy được dùng để cắt hoặc hàn đồ kim loại hoặc dùng cho các mục đích quân sự dân sự, cũng như dùng để hàn dây đồng hoặc nối điện.

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.