FANDOM

AaronMercer

biệt danh Nguyễn Tấn Dũng

  • Tôi sống tại Hà Nội, Việt Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 3 31
  • Nghề nghiệp của tôi là Student (Sinh viên)
  • Tôi là Male (Nam)