FANDOM


Tesla LinkWarframe Augment Mod dành cho Vauban khiến cho mỗi quả bóng Tesla tạo ra 1 đường link(kết nối) energy giữa mỗi quả bóng gây ra sát thương Slash b.svg Slash damage khi kẻ địch chạm phải nó.

Thông số

Rank Lượng sát thương Hao tốn Conclave
0 100 6 C5
1 150 7 C5
2 200 8 C8
3 250 9 C10

Cách lấy

  • Có thể nhận được khi đạt cấp bậc Partner của The Perrin Sequence, hay Genius của Cephalon Suda, và tốn ReputationLargeBlack‍25,000 syndicate point để mua nó.

Lưu ý

  • Với mỗi chùm tia sáng sẽ gây sát thương Slash b.svg Slash damage.
  • Khoảng cách tối đa giữa 2 quả bóng để có thể kết nối là 10m.
  • với mỗi 1 quả bóng Tesla được tạo ra có thể kết nối với 4 quả tesla khác cùng 1 lúc.
  • Teslas không thể tọa kết nối khi bị dính 1 thực thể nào đó như kẻ địch, Warframes, Companions, Cryopod và Pickups.
  • Để liên kết có thể tạo thành, Tesla phải được kết nối với Tesla được ném ra đầu tiên hoặc từ một tesla khác được nối từ tesla đầu tiên.

Ngoài lề

  • Khi mới được ra mắt,đoạn kết nối giữa các quả bóng Tesla từng là 1 dòng điện. Nhưng sau UUpdate 15.2 DE đã chuyển đổi hình ảnh giống như tia laser hơn.

Bugs

  • Đôi khi quả bóng Teslas và đường kết nối giữa chúng sẽ biến mât như bình thường, Tuy nhiên 1 đoạn liên kết vô hình vẫn tồn tại và gây sát thương slash lên kẻ địch đi qua cho đến khi ta kết thúc nhiệm vụ. Điều này có thể xảy ra khi ta spam Tesla tại 1 khoảng nhất định.
  • Đôi khi các quả bóng Tesla sẽ không liên kết với nhau ngay cả khi chúng ở trong khoảng cách cho phép.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.