FANDOM


Phát ra một trùm tia kéo, làm chậm mục tiêu.

Temporal Dreg là một phiên bản khác của Dreg. Mặc dù không có vũ khí, Temporal Dreg sử dụng tia từ trường bắn thẳng vào Tenno, ngăn họ bay nhanh. Tia từ trường có thể bị ngắt bằng cách tiêu diệt Temporal Dreg hoặc khi mà có vật cản đi qua tia


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.