FANDOM


Telos Boltor
SyndicateAHBoltor
Thông tin chung
Chỗ lắp Primary
Loại vũ khí Assault Rifle
Kiểu bắn Auto
Chỉ số
Độ ồn ~45.0m
Tốc độ bắn 9.33  đạn/giây
Băng đạn 90 đạn
Đạn dự trữ 540 đạn
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 5.0
Puncture wPuncture 45.0
Khác
Ra mắt tại Update 17.3.0
Đem đến sự thanh trừng cùng với sức mạnh của Arbiters of Hexis.

Telos Boltor là phiên bản đã được nâng cấp đặc biệt của Boltor Chỉ có duy nhất ở phe Arbiters of Hexis. Cùng với việc được thay đổi stat và tăng thêm vài slot polarity , Telos Boltor cũng đồng thời có khả năng thiên phú từ Truth .

Đặc điểm

Loại vũ khí này gây sát thương Puncture b Puncture damage.

Lợi thế:

 • Lượng sát thương gốc tốt.
  • Gây sát thương Puncture b Puncture damage cao – phù hợp cho việc chống lại kẻ địch có armor.
 • Độ chính xác khá tốt.
 • Độ giật thấp.
 • Lượng đạn trong 1 băng nhiều.
 • Tốc độ bắn cao.
 • Có khả năng thiên phú đặc biệt từ Truth .
 • Được có thêm 2 slot Vazarin PolMadurai Pol polarity.

Bất lợi:

 • Bolts(loại đạn mà boltor sử dụng) mất ít thời gian để bay tới mục tiêu trong khoảng cách trung bình, chính vì vậy nó sẽ tạo ra bất lợi khi ngắm bắn với khoảng cách xa hơn.
 • Bolts sẽ bắt đầu có xu thế bị rơi sau khi bay theo đường thẳng ở khoảng cách trung bình, chính vì thế mà độ chính xác tầm xa của nó bị giảm đi.
 • Tốn đạn khi sử dụng.
 • Sát thương Impact b.svg Impact damage thấp và không có Slash b.svg Slash damage – sẽ gây bất lợi khỉ phải chống lại shieldshealth.
 • Tỉ lệ chí mạng thấp.

So sánh:

 • Telos Boltor, so sánh với Boltor:
  • Lượng sát thương gốc lớn hơn gấp đôi (50.0 vs. 25.0).
   • Lượng sát thương Impact b.svg Impact damage cao hơn (5.0 vs. 2.5).
   • Lượng sát thương Puncture b Puncture damage lớn hơn (45.0 vs. 20.0).
   • Không có sát thương Slash b.svg Slash damage (0.0 vs. 2.5).
  • Sát thương chí mạng cao hơn (2.0x vs. 1.5x).
  • Lượng đạn trong 1 băng đạn nhiều hơn (90 vs. 60).
  • Tốc độ bắn cao hơn 1 chút (9.33 rounds/sec vs. 8.8 rounds/sec).
  • Tốc độ thay đạn nhanh hơn (2.4s vs. 2.6s).
  • Có thêm slot Madurai Pol polarity.
  • Có khả năng thiên phú từ Truth .
 • Telos Boltor, So với Boltor Prime
  • Lượng sát thương gốc thấp hơn (50.0 vs. 55.0).
   • Lượng sát thương Impact b.svg Impact damage thấp hơn (5.0 vs. 5.5).
   • Lượng sát thương Puncture b Puncture damage cũng thấp hơn (45.0 vs. 49.5).
  • Tỉ lệ gây hiệu ứng sát thương element thấp hơn (7.5 % vs. 10.0%).
  • Lượng đạn trong 1 băng đạn nhiều hơn (90 vs 60).
  • Tốc độ bắn chậm hơn 1 chút (9.33 rounds/sec vs. 10.0 rounds/sec).
  • Tốc độ bay của đạn cũng thấp hơn 1 chút (65.0 m/s vs.70.0 m/s).
  • Độ chính xác thấp hơn (25.0 vs. 50.0)
  • Có hiệu ứng thiêm phú từ Truth.

Cách lấy

 • Telos Boltor có thể mua được bằng cách đạt mức Rank Maxim với phe Arbiters of Hexis, và chi ra ReputationLargeBlack‍125,000 điểm Syndicate. Giống như các vũ khí Syndicate khác, the Telos Boltor sẽ không được đưa vào danh sách những món đồ được tặng miễn phí khi bạn đat tới mức rank Maxim.
 • Vũ khí Syndicate còn có thể có được thông qua hệ thống Trading, tuy nhiên chỉ áp dụng với unranked và không có Forma hay Orokin Catalyst được nhét vào.

Media

Telos Boltor Skins

See Also

WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.