Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki

Tainted Shell là một Corrupted mod làm giảm độ lan và giảm cả tốc độ bắn của các loại súng săn(Shotgun).

Thông số

Rank Độ lan Tốc độ bắn Điểm Mod Conclave
0 -7% -5% 4 C1
1 -14% -10% 5 C1
2 -21% -15% 6 C1
3 -28% -20% 7 C1
4 -35% -25% 8 C2
5 -42% -30% 9 C2
6 -49% -35% 10 C2
7 -56% -40% 11 C2
8 -63% -45% 12 C3
9 -70% -50% 13 C3
10 -77% -55% 14 C3

Lưu ý

  • Mod này thích hợp cho nhiều súng có độ lan rộng như là BoarBoar Prime, nhưng vì tốc độ bắn bị giảm nên DPS(tổn thương trên giây) sẽ thấp đi.
    • Có thể dùng Shotgun Spazz để kháng được hết tốc độ bắn bị trừ của Tainted Shell.
  • Thích hợp để dùng với Drakgoon, độ lan được giảm giúp cho súng bắn được xa dễ hơn.
  • Bởi vì kiểu bắn đôi của Tigris, dùng mod này không làm ảnh hưởng nhiều đến DPS của súng.
  • Dùng với Phage sẽ chỉ làm giảm độ rộng của phát bắn gốc.

Ngoài lề

  • Đây là mod đầu tiên ảnh hưởng tới độ lan của súng thay cho ảnh hưởng đến độ giật.

Bộ sưu tập