FANDOM


Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Vectis Prime

    Vectis Prime là bản prime của súng trường bắn tỉa Vectis. Cùng với sát thương cơ bản cao hơn và…

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.