FANDOM


Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Seer

    Seer là một pistol hạng nặng và chính xác của Grineer thiết kế dùng công nghệ của Orokin, tạo ra…

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.