FANDOM


Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Grattler

    Grattler là một khẩu súng thần công tự động 4 nòng của Grineer sử dụng cho Archwings. Đạn của…

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.