FANDOM

Seinz

biệt danh ElsTiny "Seinz" Gà Rù

Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Hải Phòng, Việt Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 5 25
  • Nghề nghiệp của tôi là Designer / Gamer
  • Tôi là Nam
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.