FANDOM


Resource Blue
Resource Orange

Tài nguyên là trong Warframe dùng để lắp ghép và chế tạo đồ trong Foundry dùng cho bản thiết kế (blueprint) . Trừ 1 số nguyên liệu đặc biệt thì gần như có thể tìm thấy hết quanh hệ mặt trời.  Tài nguyên có thể được cho vào phần thưởng của Alert từ bản update 9.3.4 và sẽ trả khi hoàn thành nhiệm vụ

2 hình trên là ảnh của nguyên liệu xuất hiện trong game , nguyên liệu xanh hiếm hơn 1 chút so với màu vàng cam

Thông tin chính

Nguyên liệu sẽ tùy theo từng loại và sắp xếp theo độ hiếm tương ứng với số lượng và tỉ lệ rơi ra

Có nghĩa là những tài nguyên rơi ra , khi nhặt lên có số càng thấp thì nó càng hiếm có

Tài nguyên có thể tìm thấy được ở trong các thùng đồ khi bạn mở hoặc đập ra

Ngoài ra bạn có thể xem trên bản đồ các hành tinh nào có rơi ra nguyên liệu mình cần ở trong game

Khi đi kiếm nhiều lần (số lượng lớn)

Nên đi theo đồng đội , càng nhiều người sẽ có càng nhiều địch , và cũng sẽ có nhiều cơ hội nhặt được tài nguyên hơn

Nên chọn những nhiệm vụ phù hợp để săn 1 loại nguyên liệu cụ thể . Ví dụ như đi săn 1 loại nguyên liệu bình thường thì nên chọn những nhiệm vụ như Survive hoặc Excavation ... những nhiệm vụ có thể kéo dài tùy thích

Hoặc khi đi săn boss để kiếm nguyên liệu hiếm , chúng có tỉ lệ ra cao hơn rất nhiều (nếu bạn có thể tiêu diệt boss nhanh) thay vì tỉ lệ cực thấp của những quân lính thường

Có thể đập thùng để ra nhiều nguyên liệu hơn , đôi lúc lại ra nguyên liệu hiếm thì sao ? (không khuyến khích)

Những map của phe Infested có nhiều quái hơn so với các phe khác

Thief's Wit là 1 mod có thể phát hiện được nguyên liệu , mod hoặc các thùng đồ trên bản đồ của bạn

Carrier (phải có mod lượm đồ) sẽ giúp lượm đồ xung quanh thay cho bạn

Nguyên liệu đặc biệt

-Mutagen Mass Có thể lấy trong Bio Lab / Dojo

-Fieldron Có thể lấy trong Energy Lab / Dojo

-Detonite Injector Có thể lấy trong Chemical Lab / Dojo

Những nơi có thể "Farm"

Resource Location
Alloy Plate Kiliken (Venus) or Venera (Venus)
Circuits Varro (Ceres) or E Gate (Venus)
Control Module Orokin Void
Ferrite Lith (Earth)
Gallium Olympus (Mars)
Morphics Sgt. Nef Anyo (War, Mars) or Olympus (Mars)
Neural Sensors Alad V (Themisto, Jupiter) ~ BOSS
Neurodes Cyath (Eris) or Xini (Eris)
Orokin Cell Nuovo (Ceres) or General Sargas Ruk (Tethys, Saturn) or Orokin Derelict Survival
Rubedo Drunlo (Phobos) or Eligor (Europa)
Salvage Ara (Mars)
Plastids Ariel (Uranus) or Cyath (Eris)
Polymer Bundle Desdemona (Uranus)
Argon Crystal Orokin Void
Oxium Nhiệm vụ Survival, Mobile Defence, hoặc Interception của phe Corpus
Cryotic Có thể kiếm ở tất cả các nhiệm vụ Excavation của Corpus