FANDOM


SwitchTeleportModU155 SwitchTeleport
ENERGY
25
KEY
3
Switch Teleport
Loki ngay lập tức hoán đổi vị trí với kẻ địch, khiến chúng bối rối.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:N/A
Khoảng cách:25 / 40 / 60 / 75 m

 • Loki đổi vị trí với mục tiêu trong 25 / 40 / 60 / 75 mét, dù là địch hay bạn. Đổi vị trí với kẻ địch sẽ khiến chúng bối rối trong một thời gian ngắn. Chúng sẽ không tấn công cho đến khi định hướng lại.
  • Khoảng cách cast ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Boss sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bối rối.
  • Switch Teleport cũng hoán đổi cả hướng của Loki và kẻ địch đang đối mặt.
 • Nếu cố gắng Switch Teleport một kẻ địch với một vị trí ngoài giới hạn, thay vào đó Loki sẽ đơn giản là dịch chuyển đến gần đó.
 • Yêu cầu trực tiếp tới tầm nhìn. Đôi khi hơi thay đổi vị trí có thể kích hoạt lại mục tiêu khác mà không hợp lệ.
 • Có thể sử dụng trên không trung.
 • Thời gian cast là 0.5 giây.
 • Grineer Commanders sử dụng kĩ năng tương tự, gây choáng Tenno trong một thời gian ngắn.

SafeguardSwitch2
Bài viết chính: Safeguard Switch

Safeguard Switch là một Warframe Augment Mod cho khả năng dịch chuyển hoán đổi của Loki, khiến đồng đội miễn nhận sát thương trong một thời gian ngắn sau khi được dịch chuyển bởi Switch Teleport.

Thông số

Cấp Thời lượng Hao tổn Conclave
0 3 giây 6 C5
1 4 giây 7 C5
2 5 giây 8 C8
3 6 giây 9 C10

 • Switch Teleport có thể sử dụng lên:
  • Kẻ địch (bao gồm Bosses)
  • Corpses và các chốt (có xu hướng dịch chuyển đến góc chết, mà không chuyển đổi).
  • Đồng đội (dồng đội không thể bị đổi từ khu vực rút lui)
  • Mồi nhử mà bản thân tạo ra, một Loki khác, hoặc Saryn Molt.
 • Không giống như Ash Loki không thể dịch chuyển đến mục tiêu objects.
 • Bạn có thể dễ dàng di chuyển qua một nhóm kẻ địch bằng cách nhắm vào mục tiêu xa nhất, Switch Teleport, và sau đó tiếp tục chạy.
 • Switch Teleport cũng hoạt động trên đồng minh mà đang bleeding out, cho phép vận chuyển họ đến nơi an toan tránh kẻ địch nếu cần thiết.

Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.