FANDOM


Swing Line là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Rip Line của Valkyr; cho phép sử dụng khả năng: sau khi sử dụng Rip Line lần đầu, những lần sử dụng Rip Line tiếp theo sẽ không mất năng lượng khi sử dụng trong không trung.

Thông số

Cấp độ Số lần sử dụng Hao phí Conclave
0 1 6 C5
1 2 7 C5
2 3 8 C8
3 4 9 C10

Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Partner của The Perrin Sequence, hoặc cấp độ Flawless của New Loka, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Lưu ý

  • Swing Line sẽ loại bỏ các chi phí năng lượng của Rip Line khi sử dụng trong không trung sau khi sử dụng Rip Line lần đầu.
    • Lần đầu sử dụng Rip Line vẫn bị mất năng lượng. Chỉ những lần sử dụng Rip Line tiếp theo và phải rời khỏi mặt đất thì mới không bị mất năng lượng.

Mẹo nhỏ

  • Swing Line có thể được sử dụng nhằm làm tăng tính cơ động cho Valkyr bằng cách sử dụng liên tục trên không trung để đến các địa điểm ở trên cao, khoảng cách xa đặc biệt như ở Orokin Void.
SyndicateStandingWarframe Augments


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.