Surging DashWarframe Augment Mod dành cho Excalibur cho phép mỗi kẻ địch bị đánh bởi Slash Dash thêm vào Melee Combo Counter của Warframe.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 1 6 C3
1 2 7 C3
2 3 8 C4
3 4 9 C10

Cách kiếm

Ghi chú

  • Combo Counter đánh vào mỗi kẻ địch ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Lượng Combo Counter tăng là giá trị cộng thêm vào it counter của Slash Dash. Khi max rank,chỉ cần một phát Slash Dash sẽ ngay lập tức thêm 5 phát vào Combo Counter, kích hoạt tăng sát thương lần đầu.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.