FANDOM


Sure Footed là một Exilus mod tăng cơ hội kháng đốn ngã (Knockdown).

Người chơi sẽ đứng đỡ bằng vũ khí cùng với một hiệu ứng nếu như kháng knowdown thành công. Người chơi sẽ phải dừng tất cả hành động khi đang block.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm Mod Conclave
0 +15% 6 C3
1 +30% 7 C3
2 +45% 8 C4
3 +60% 9 C5

Lưu ý

  • Mod cũng giúp kháng cả đòn tấn công bằng dây của Scorpion và cửa laze trong các map Corpus.

Ngoài lề

  • Được phát hành vào update9.0.
  • Chỉ có tác dụng với Host, nhưng đã được De sửa vào update10.3.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Fortitude, một Nightmare mod tăng cơ hội kháng Knockdown và tăng khả năng hồi shield của Warframe.
  • Power Drift, một Drift mod tăng cơ hội kháng Knockdown và tăng Power Strength của Warframe.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.