FANDOM


Một khi giá trị của chó giữ nhà được phát hiện, Orokin đã không ngần ngại nghiên cứu và phát triển chúng thành dòng chiến đấu. Chúng không còn là thú nuôi nữa mà là một con thú chiến đấu mãnh liệt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.