FANDOM


Stretch tăng Power Range của các kỹ năng Warframe.

Stats

Rank Tác dụng Cost Conclave
0 +7.5% 4 C5
1 +15% 5 C5
2 +22.5% 6 C6
3 +30% 7 C8
4 +37.5% 8 C9
5 +45% 9 C10

Damaged:

Rank Tác dụng Cost Conclave
0 +5% 2 C5
1 +10% 3 C5
2 +15% 4 C8
3 +20% 5 C10

Tips

  • Nếu range của bạn đủ rộng hãy nhảy vô giữa một đám quái và sử dụng kỹ năng của Warframe.

Ngoài lề

  • Tên cũ của mod này là Reach. Tên của nó được chuyển thành Stretch vì một vài lý do để khỏi nhầm lẫn với mod Reach của vũ khí cận chiến.

Gallery

Xem thêmCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.