FANDOM


Steel Charge là một Aura tăng độ sát thương của vũ khí cận chiến(Melee) cho toàn bộ người chơi trong nhóm.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +10% -4* C5
1 +20% -5* C5
2 +30% -6* C6
3 +40% -7* C8
4 +50% -8* C9
5 +60% -9* C10

* Mod aura tăng chỉ số Mod Capacity

Lưu ý

  • Khi cả 4 người chơi trong team cũng dùng mod này, mỗi người sẽ được tăng thêm 240% mức sát thương Melee.
    • Dùng mod này cộng với Pressure Point và Spoiled Strike, sẽ tăng mức sát thương Melee của người chơi đó lên 280%.
  • Aura này tăng chỉ số Mod Capacity của Warframe, mod tăng số điểm hiện có lên là 18 (nếu như ô mod có cùng polarity), so với các aura khác chỉ tăng 14 điểm (cùng polarity).
  • Từ update Hotfix 16.11.5, Steel Charge có ảnh hưởng đến mức sát thương của Blade Storm, một kỹ năng của Ash.

Ngoài lề

  • Ở update Update 12.0, độ sát thương Melee được buff từ 3% lên 5% một rank, và rank cao nhất của mod cũng được tăng từ 5 lên 10. Cho đến update Update 12.2, Steel Charge rank được hạ xuống còn 5 rank, và mức sát thương cũng được chỉnh lại là +10% một rank, và số điểm mod cũng được buff lên thành 9 so với các aura khác chỉ có 7. Bất kỳ người chơi nào có nhiều bản mod này mà chúng ở rank 6 trở lên đều được thay bằng 2 Legendary Core sau khi mod chuyển xuống còn 5 rank.

Bộ sưu tập


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.