FANDOM


Standing ReputationLargeBlack là một tài nguyên đặc biệt sử dụng cho hệ thống Syndicate, hệ thống này thể hiện sự sùng bái của Tenno với một phe nào đó. Standing dùng để mua các vật phẩm mà phe đó rao bán hoặc thăng cấp bậc trong phe. Với mỗi cấp bậc cao hơn người chơi có thể mua những vật phẩm tốt hơn do phe đó bán.

Người chơi có thể bắt đầu theo dõi Standing tại Liset khi họ đạt Mastery Rank 3.

Cách kiếm

Affinity-based Syndicates

Điểm Standing của một syndicate đa số được nhận từ việc đeo Sigil (một vật phẩm trang trí lấy từ Syndicates). Để đeo Sigil người chơi phải vào mục Regalia tại Appearance tab (Arsenal), chọn vị trí bạn muốn đặt Sigil (Front hoặc Back Warframe) và sau đấy chọn Sigil bạn muốn đặt. Việc đeo Sigil sẽ chuyển đổi khoảng 2.25% Affinity thành Standing. Những Sigil ở cấp độ cao hơn sẽ chuyển đổi nhiều hơn (từ +5% đến +15%).

Ngoài ra thì Tenno còn có thể nhận standing bằng cách đổi Syndicate Medallions tại căn cứ Syndicate tương tự ở Relay. Medallions có thể tìm được trong tất cả nhiệm vụ Syndicate Alert dới dạng vật thể nằm rải rác khắp bản đồ. Hầu hết tất cả các chế độ chơi PvE đều xuất hiện Syndicate Alert; trừ Assassination, Recovery, và Trial chưa xuất hiện bất kỳ Syndicate Alert nào.

Có tổng cộng 8 medallions mỗi nhiệm vụ1,2, và mỗi medallion có trị giá ReputationLargeBlack‍500, ReputationLargeBlack‍1000 hoặc ReputationLargeBlack‍5,000 standing. Đổi medallions tại relay cũng hoạt động như việc nhận standing bình thường. Có 2 Syndicates không có Medallions là ConclaveCephalon Simaris bởi vì chúng có cách nhận standing khác với các syndicates cơ bản.

Sử dụng Resource Booster, có thể nhân đôi số lượng cho mỗi medallions lượm được (lượm một cái tự động thành 2). Đồng nghĩa với việc có thể kiếm được 16 medallions cho mỗi nhiệm vụ.

1Ghi chú: InterceptionDefense có thể không xuất hiện medallions.

2Note: Vẫn còn một bug xuất hiện từ Update 17.11.1 đến giờ. Bug này làm medallions không xuất hiện đủ 8 cái tại Corpus Ice Planet tileset.


Cephalon Simaris

Cephalon Simaris có cách nhận standing khác, không giống như những Syndicates bình thường yêu cầu lắp sigil để nhận standing. Standing của syndicates này nhận được từ việc đi scan quái và vật thể bằng Synthesis Scanner. SỐ lượng Standing có thể tăng tùy thuộc vào loại quái và level của chúng, nếu thực hiện đợc Stealth Scan thì số điểm sẽ nhân gấp 3. Nếu scan được Synthesis Targets sẽ nhận đợc một số lượng lớn standing do có đóng góp vào quá trình hoàn thiện Sanctuary.

Standing giới hạn mỗi ngày

Mỗi ngày người chơi chỉ có thể kiếm được một số lượng standing nhất định, gọi tắt là Standing Cap và công thức tính như sau:

Giới hạn mỗi ngày = 1,000 × Mastery Rank + 1,000

  • ConclaveCephalon Simaris Standing Cap được tính riêng lẻ và không tính chung với 6 syndicates cơ bản. Nói đại khái là có 3 bảng Standing Cap: một cái cho Conclave, một cái cho Simaris và một cái cho 6 syndicates kia.
  • Standing thưởng thêm từ Syndicate Alerts không ảnh hưởng đến giới hạn mỗi ngày.
    • Làm nhiệm vụ Syndicates Alert sẽ thưởng 1,600 (1,840 khi đeo sigil +15%) và 920 cho đồng minh và cũng không tính vào giới hạn mỗi ngày. Những hành động khác như giết quái, hoàn thành thử thách sẽ trừ đi điểm giới hạn.
    • Sử dụng Syndicate Medallions cũng không ảnh hưởng đến giới hạn mỗi ngày.
  • Affinity Booster sẽ làm thăng gấp đôi số điểm Standing nhận được vì Standing được tính theo Affinity (không áp dụng cho Cephalon Simaris).

Syndicate Sigils

Steel Meridian

Arbiters of Hexis

Cephalon Suda

The Perrin Sequence

Red Veil

New Loka

Conclave

Syndicate Medallions

Syndicate 500ReputationLarge 1000ReputationLarge 5000ReputationLarge
SteelIconBlack
Steel Meridian
SMCommonPickup
Insignia
SMUncommonPickup
Defender Insignia
SMRarePickup
General Insignia
ArbitarIconBlack
Arbiters of Hexis
AHCommonPickup
Medallion
AHUncommonPickup
Lawful Medallion
AHRarePickup
Maxim Medallion
CephalonIconBlack
Cephalon Suda
CSCommonPickup
Datum
CSUncommonPickup
Intriguing Datum
CSRarePickup
Genius Datum
PerrinSequenceIconBlack
The Perrin Sequence
PSCommonPickup
Quittance
PSUncommonPickup
Executive Quittance
PSRarePickup
Partner Quittance
RedVeilIconBlack
Red Veil
RVCommonPickup
Mark
RVUncommonPickup
Honored Mark
RVRarePickup
Exalted Mark
LokaIconBlack
New Loka
NLCommonPickup
Seed
NLUncommonPickup
Bountiful Seed
NLRarePickup
Flawless Seed