FANDOM


Stabilizer là rifle mod giảm recoil tạo ra khi vũ khí bắn với 15% mỗi rank và tối đa 60% tại Rank 3.

Chỉ số

Rank Weapon Recoil Cost Conclave
0 -15% 6 C3
1 -30% 7 C3
2 -45% 8 C4
3 -60% 9 C5

Ghi chú

  • Mod này có thể cộng dồn với Vile PrecisionGun Glide, mang đến giảm giật là -140%. Việc giảm qua mức -40% sẽ không được sử dụng trong quá trình.
  • Được thêm vào Update 10.0.
  • Mod này giảm khoảng cách tâm ngắm bị rung khi bắn, tuy nhiên nó không giúp tăng accuracy cơ bản của súng.

Gợi ý

  • Hoạt động tốt với LatronLatron Prime, bạn có thể gây nhiều headshot hơn trong thời gian ngắn mà không phải đợi cho súng ổn định.
  • Giúp cho độ giật của Grakata, Gorgon hoặc Supra vì chúng hầu như gây giật theo chiều dọc và gần như hoàn toàn bị loại bỏ bằng mod này.

Khác

Gallery

Patch History

See also

  • Recoil
  • Steady Hands, mod cho pistol .
  • Vile Precision, Corrupted mod giảm độ giật nhưng trả giá bằng tốc độ bắn.
  • Gun Glide, mod cho rifle giảm độ giật và độ tỏa đang khi đang trượt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.