FANDOM


Split Chamber mod tăng cơ hội multishot của rifle với 15% mỗi rank và tối đa 90% tại Rank 5. Việc này không tiêu thụ thêm đạn.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +15% 10 C10
1 +30% 11 C20
2 +45% 12 C28
3 +60% 13 C35
4 +75% 14 C43
5 +90% 15 C50

Gợi ý

  • Khi tính toán DPS cho vũ khí lúc dùng mod , nó áp dụng sát thương cộng thêm gây ra bởi mod như là một số nhân riêng biệt sau khi tất cả các yếu tố khác đã được tính toán.
  • Arsenal thể hiện status chance cộng thêm khi sử dụng Split Chamber có cơ hội như nhau để bắn ra viên đạn cộng thêm.

Ghi chú

  • UI trong game xem xét bất kỳ khả năng nào bắn ra multishot khi hiển thị số sát thương cuối cùng, và sẽ hiển thị sát thương của vũ khí nếu như nó chỉ bắn một lần.
    • Ví dụ: Braton với cấp 4 Split Chamber (75%) hiện 36 là tổng sát thương, với 25% cơ hội mà Braton sẽ hiện tổng sát thương là 18.
  • Mod cũng ảnh hưởng đến vũ khí có độ chính xác 100% (như là Dera), nhưng khi đường đang không lan ra, đường đạn phóng thêm tạo ra bên trong đường đạn chính. Hiệu ứng của mod này có thể nhận ra được dễ hơn nếu dùng Heavy Caliber , tạo ra ảnh hưởng đến độ chính xác, khiến cho đường đạn bị lan ra dễ đàng được phân biệt.

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.