FANDOM


Speed Holster là một Aura giảm thời gian thay đổi vũ khí.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +20% -2* C1
1 +40% -3* C1
2 +60% -4* C1
3 +80% -5* C1

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Cách lấy

  • Trước updateUpdate 10.6, mod này được lấy từ Corrupted, hoặc Lephantis, hiện tại chúng không còn drop nữa.
  • Hiện tại mod này có thể lấy được qua alert giống như tất cả mod aura khác.

Lưu ý

  • Mod giảm thời gian thay vũ khí chính xác là 44% thay vì 80%. bởi vì cách tính thời gian thay đổi vũ khí là: 1 ÷ (1 + Hiệu ứng).
  • Khi cả 4 người chơi trong team đều gắn mod thì số thời gian khi thay vũ khí sẽ được giảm đi 320%.
  • 1 trong 3 mod aura chỉ có 3 rank.

Bộ sưu tậpCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.