FANDOM


Soul Survivor là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Soul Punch của Nekros. Khi lắp mod này, kĩ năng Soul Punch không chỉ đấm cho địch hồn lìa khỏi xác mà còn có thể đưa hồn của đồng minh đã gục trở lại (miễn là chưa "thăng") . Khi sử dụng Soul Punch vào một đồng minh đang bleedout sẽ hồi sinh họ với 1 phần máu tuy nhiên sẽ sử dụng hết năng lượng của Nekros.

Thông số

Cấp độ Hồi máu Hao tổn Conclave
0 15% 6 C5
1 20% 7 C5
2 25% 8 C8
3 30% 9 C10

Cách sở hữu

  • mod này có thể lấy được khi đạt cấp bậc Exalted của Red Veil, cấp bậc Partner của The Perrin Sequence và cần chi trảReputationLargeBlack‍25,000 để mua

Lưu ý

  • ngay lập tức hồi sinh một đồng đội đã gục ngã với phần trăm máu tỉ lệ với lượng máu tối đa (dĩ nhiên là không thể hồi sinh đồng đội đã "thăng")
    • có thể hồi sinh đồng đội đã gục ngã hay Kubrows.
    • phần trăm máu hồi phục ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • có thể hồi sinh đồng đội liên tục nếu Nekros có đủ năng lượng để sử dụng Soul Punch.

Mẹo nhỏ

  • Bởi vì không có khoảng thời gian chờ giữa các lần dùng kĩ năng, sử dụng Team Energy Restore sau khi thi triển khiến bạn có thể thi triển lại kĩ năng ngay lập tức, trong trường hợp nhiều đồng đội đã gục.
  • Phối hợp rất tốt với Despoil, khiến cho Nekros có thể tiếp tục dùng Desecrate sau khi hồi sinh đồng đội, và tăng cường năng lượng của họ

Thông tin thêm

  • Trước update Update 15.5, cả Shield và Energy của Nekros đều sẽ bị sử dụng hết, cùng với sự tiêu tốn một phần máu, những điều đó khiến Nekros trờ nên yếu đi trước bão đạn của đối phương. Việc này đã bị bỏ sau một hotfix

Tư liệu

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.