FANDOM


Sonic Fracture là một Warframe Augment Mod cho kĩ năng Sonic Boom của Banshee; cho phép tạm thời làm mất giáp của kẻ địch.

Thông số

Rank Giảm giáp Thời lượng Cost Conclave
0 30% 2s 6 C5
1 45% 4s 7 C5
2 55% 6s 8 C8
3 70% 8s 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp bậc Genius của Cephalon Suda, hoặc cấp bậc Partner của The Perrin Sequence, và phải chi trả ReputationLargeBlack‍25,000 để mua .

Lưu ý

  • Lượng giáp giảm của Sonic Fracture ảnh hưởng Power Strength. Để giảm hoàn toàn giáp của mục tiêu trong một lần sử dụng kĩ năng, Power Strength cần phải tăng tối thiểu 43%.
    • Sử dụng 2 mod maxed IntensifyPower Drift có thể đạt được điều này mà không làm ảnh hưởng tiêu cực đến các thông số khác.
    • Một vài kẻ địch, như Councilor Vay Hek, không có điểm yếu khi không còn giáp, và do đó sẽ gây nhiều sát thương hơn khi vẫn còn chút giáp; tức là sẽ tốt hơn nếu lượng Power Strength phải tăng nhỏ hơn 43%. Với 1 mod rank 4 Power Drift và 1 mod maxed Intensify chúng ta có được thêm 42.5% Power Strength, và vì nhỏ hơn 43% như trên nên mục tiêu vẫn còn một chút giáp.
  • Thời giản giảm giáp ảnh hưởng bởi Power Duration.
    • Lần sử dụng kĩ năng Sonic Boom tiếp theo sẽ thiết lập lại thời gian giảm giáp và cộng dồn lượng giảm giáp.
  • Kẻ địch bị ảnh hưởng có hào quang màu xanh lá cây bao quanh y hệt như khi bị ảnh hưởng bởi Corrosive b Corrosive.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.