FANDOM


Skana Prime
SkanaPrime
Thông tin chung
Chỗ lắp Melee
Loại vũ khí Sword
Chỉ số
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 6.3
Puncture wPuncture 6.3
Slash wSlash 29.4
Dậm xuống đất
Radius 1.0 meters
Chém xoay
Đánh bật tường
Khác
Stance Polarity Madurai Pol
Ra mắt tại Vanilla
Hàng exclusive cho founder từ khi closed beta - đéo thể farm.

Skana Prime có lượng sát thương gốc cao hơn Skana. Skana Prime là vũ khí exclusive dành cho Founders.

Có thể bán lấy 5,000‍ Credits64(ez game ez thrown).

Đặc điểm

Loại vũ khí này gây sát thương Slash b.svg Slash damage.

Lợi thế

  • Lượng sát thương tốt.
  • có sẵn 2 slot Madurai PolNaramon Pol Polarity.
  • Có thể sử dụng Bright Purity mod.
  • Sở hữu khả năng đặc biệt khi chém quay, có thể chống lại các tác động phụ gây ra từ kẻ thù như gây lảo đảo hoặc bị đánh ngã.
  • Stance có slot Madurai Pol polarity, hợp với Crimson DervishVengeful Revenant stances.

Bất lợi

  • Không thể đánh nhiều mục tiêu cùng lúc khi không lắp stances mod.

Cách lấy

Skana Prime Chỉ dành cho gói Master hoặc Grand Master trong gói Founders.

Weapon Loadouts

Ngoài lề

  • Skana Prime ban đầu được gọi là "Fin Sword" trong Codex.
  • Từ đầu cho đến UUpdate 12.0, chỉ có phần màu của energy là có thể thay đổi. Giờ thì ta có thể thay đổi toàn bộ màu của các phần trong Prime Skana.
  • trong bản UHotfix 15.5.1 ta có thể sử dụng Bright Purity augment sau khi nhận được phản ánh tích cực từ phía người chơi về mod này.

Media

Skana Prime Skins

See Also

WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.