FANDOM


Trước tất cả các loại vũ khí khác, Tenno làm chủ Skana. Lưỡi kiếm đơn giản này lại trở nên vô cùng mạnh mẽ trong tay Tenno. Đối với Tenno đó là nền tảng và phong cách chiến đấu và của họ.
Skana
DESkana
Thông tin chung
Chỗ lắp Melee
Loại vũ khí Sword
Chỉ số
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 5.25
Puncture wPuncture 5.25
Slash wSlash 24.5
Dậm xuống đất
Radius 5.0 meters
Chém xoay
Đánh bật tường
Khác
Stance Polarity Madurai Pol
Ra mắt tại Vanilla

Skana là một trong hai vũ khí cận chiến mà tenno sở hữu trong nhiệm vụ Vor's Prize.

Có thể bán với giá 5,000‍ Credits64.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
15.000
Salvage64
750
Plastids64
500
AlloyPlate64
1.100
Morphics64
3
Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64 35
Giá MarketIcon Market: Platinum64150 Giá Blueprint2 Blueprint: Credits6415.000

Thông số

Skana chủ yếu gây sát thương Slash b.svg Slash.

Ưu điểm:

Nhược điểm:

 • Sát thương cơ bản thấp.
 • Tỷ lệ chí mạng thấp.

So sánh:

 • So sánh với Prisma Skana:
  • Tỷ lệ chí mạng thấp hơn (5.0% vs. 20.0%).
  • Sát thương chí mạng thấp hơn (1.5x vs. 2.0x).
  • Tốc độ đánh thấp hơn (0.833 vs. 1.0).
 • So sánh với Skana Prime:
  • Sát thương cơ bản thấp hơn (35 vs. 42)
   • Sát thương Impact b.svg Impact thấp hơn (5.25 vs. 6.3)
   • Sát thương Puncture b Puncture thấp hơn (5.25 vs. 6.3)
   • Sát thương Slash b.svg Slash thấp hơn (24.5 vs. 29.4)
 • Tỷ lệ chí mạng thấp hơn (5.0% vs. 10%)
 • Tốc độ đánh thấp hơn (0.833 vs. 1.0)

Ghi chú

 • Trước Update Update 17.0, Skana được sử dụng bởi Tyl Regor, boss của Uranus.
 • Trong tất cả các vũ khí có sẵn khi đang thực hiện nhiệm vụ Vor's Prize, Skana là vũ khí duy nhất không thể mua trực tiếp bằng Credits, nhưng thay vào đó phải thông qua chế tạo bằng blueprint mua trong market .

Trivia

 • Skana là vũ khí đầu tiên cho người chơi mới trước Update Update 14.0.
 • Thanh kiếm này khá giống những thanh katana, được sử dụng bởi các samurai thời Trung cổ.
  • Skana chính xác hơn là Shashka ở Nga, phản chiếu những tia sáng qua lưỡi gươm.


WeaponsDamageCompare AllCosmetics

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.