FANDOMSikula là người máy thả mìn cỡ nhỏ tìm thấy dưới nước trong Grineer Sealab, chúng có thể phủ kín một vùng với các quả mìn nhỏ gây sát thương

Tactics

  • Khi bị giết, chúng sẽ thả ra một loạt mìn nhỏ để trừng phạt kẻ đã dùng cận chiến tiêu diệt chúng.
  • Quả mìn mà chúng thả ra có 2 giai đoạn:
    • Nếu để một mình đủ lâu quả mìn mẹ sẽ phát tiếng kêu và báo hiệu vị trí của chúng bằng đèn.
    • Sau khi quả mìn mẹ ở trên nổ, thì nó sẽ tạo ra rất nhiều quả mìn con.

Thông tin thêm

  • Sikula có ngoại hình giống hệt Carabus của The Grustrag Three, nhưng màu sắc khác nhau.
  • Đây cũng là một ngoại hình khác cho Dethcube, có thể mua với giá 35‍ Platinum64.

Ảnh

  • Codex của Sikula


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.