FANDOM


Shocking SpeedWarframe Augment Mod dành cho Speed của Volt khiến cho hắn và đồng minh có thể gây sát thương Electricity b Electric và status tới kẻ địch mà họ chạm phải khi di chuyển.

Chỉ số

Rank Electric Damage Cost Conclave
0 75 6 C5
1 100 7 C5
2 125 8 C8
3 175 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Maxim của Arbiters of Hexis hoặc Exalted của Red Veil với giá ReputationLargeBlack‍25,000 .

Ghi chú

  • Gây sát thương Electricity b Electric tới kẻ địch trong bán kính 3m chắc chắn sẽ proc.
  • Theo như mô tả, Shocking Speed kích hoạt miễn là Volt di chuyển, từ đi, chạy nước rút, sử dụng đòn tấn công cận chiến điều khiển các chuyển động.
  • Thậm chí tác dụng lên các mục tiêu như Storage Containers, Security Cameras, Sensor Bars, Arc TrapReinforced Glass.
  • Áp dụng cho các thành viên bị ảnh hưởng bởi Speed với toàn bộ thời gian của kĩ năng đó.
  • Một quầng sáng năng lượng ở xung quanh Volt sẽ xuất hiện khi cast Speed nếu sử dụng agument, thể hiện trực quan bán kính của kĩ năng .

Media


SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.