FANDOM


Shock Trooper là một mod bổ sung cho Warframe( Warframe Augment Mod) của Volt cho phép Shock có thể sử dụng lên đồng đội, tăng thêm sát thương hệ điện cho tất cả các hình thức tấn công của đồng đội.

Chỉ số

Cấp Sát thương hệ điện Thời lượng Hao tổn Conclave
0 50% 28 6 C5
1 65% 32 7 C5
2 80% 36 8 C8
3 100% 40 9 C10

Cách sở hữu

  • Mod này có thể mua được bằng cách đạt tới cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis, hoặc cấp bậc Exalted của Red Veil, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Notes

  • Sát thương được thưởng thêm từ Shock được áp dụng thẳng vào vũ khí và các sức mạnh của Warframe.
    • Sát thương thêm sẽ bị ảnh hưởng bởi các mod sát thương của sức mạnh(Power Strength), có thể lên tới tối đa là 299% sát thương và 309% nếu có Arcane Storm Volt Helmet.
    • Thời lượng sẽ bị ảnh hưởng bởi thời lượng của sức mạnh(Power Duration).
  • Mod bổ sung này có thể được kết hợp với các loại mod nguyên tố khác như Freeze Force và tạo thành nguyên tố kết hợp(Ví dụ Shock Trooper(Electricity b) + Freeze Force(Cold b) = MagneticMagnetic b)
  • Cũng như tất cả các mod bổ sung khác, Shock Trooper có thể được sử dụng lên bạn đồng hành, Specter, kẻ thù bị điều khiển bởi Mind Control của Nyx, bóng ma từ Shadow của Nekros, xác da của Saryn(Molt), mồi nhử của Loki(Decoy), đồng minh trong các nhiệm vụ Invasion và những cái bóng của Ash khi sử dụng Blade Storm.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.