FANDOM


Shock Draga là một loại Draga xuất hiện trong Grineer Sealab. Chúng cầm đinh ba Sydon, và có thể phóng điện gây sát thương liên tục.

Chiến thuật

  • Shock Draga sẽ tấn công thẳng trực diện vào các Tenno và phóng điện từ Sydon. Luồng điện tuy không nhiều sát thương, nhưng chúng gây sát thương Electricity b Electricity liên tục. Đặc biệt nguy hiểm khi kết hợp với Darek Draga để đánh lạc hướng Tenno.
  • Shock Draga sẽ cố gắng bơi ra đằng sau Tenno hắn đang giật.

Lời khuyên hữu ích

  • Hãy bỏ qua chúng và xử lí các kẻ địch khác.

Ảnh

  • Shock Draga với vũ khí cũ
  • Codex của Shock Draga (cầm Sydon).


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.