FANDOM


Shield Disruption là một Aura làm giảm shield của tất cả kẻ địch trong game.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 -4% -2* C8
1 -8% -3* C8
2 -12% -4* C11
3 -16% -5* C14
4 -20% -6* C17
5 -24% -7* C20

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Cách lấy

 • Từng là phần thưởng trong Artifact Defense Event.
 • Hiện tại mod này có thể lấy được qua alert giống như tất cả mod aura khác.

Lưu ý

 • Khi cả 4 người chơi trong team đều gắn mod thì số Shield kẻ địch bị mất sẽ là 96%.
  • Nếu muốn địch bị mất hết số Shield yêu cầu ít nhất 2 người chơi gắn Coaction Drift.
 • Hữu dụng nhất khi dùng với Corpus vì chúng dùng Shield để kháng sát thương là chính.
 • Không hữu dụng lắm khi dùng với Corrupted, vì chỉ có một vài loại địch dùng Shield.
 • Mặc dù có vài loại boss Grineer dùng Shield, tất cả kẻ địch thường của Grineer kháng sát thương chính bằng Armor và không dùng Shield nên mod trở thành vô tác dụng khi dùng với chúng.
 • Mutalist Alad V là boss duy nhất của Infested dùng shields. Vì thế mod này cũng vộ dụng khi dùng với Infested trong mọi tình huống.
 • Khuyến cáo không nên dùng mod này với MagShield Polarize tăng mức sát thương theo mức độ Shield của địch, nếu dùng sẽ làm giảm độ sát thương của kỹ năng đó.

Ngoài lề

 • Trước đó, hình ảnh của mod thể hiện Nova bắn xuyên qua lá chắn của Shield Lancer, dùng để thể hiện Punch Through hơn là giảm Shield. Vì lý do đó nên đã được thay đổi.

Bộ sưu tập


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.