FANDOM


Một Dargyn sử dụng khiên để bảo vệ.

Shield DargynDargyn sử dụng một lớp khiên năng lượng để bảo vệ mặt trước của chúng. Chúng ngoài ra còn sử dụng pháo xung lực 3 nòng có khả năng gây sát thương cao hơn tiểu liên của Dargyn.

Tenno chạm vào tấm khiên sẽ nhận nhiều sát thương Electricity b Electricity với khả năng xuất hiện hiệu ứng gần như là tuyệt đối. Tấm khiên không thể bị phá vỡ và chúng che toàn bộ mặt trước của Dargyn, nên để tiêu diệt Shield Dargyn, chúng ta phải bay vòng ra đằng sau và bắn vào đó (sẽ khá khó vì chúng quay mặt rất nhanh) hoặc tấn công cận chiến và chịu nhận sát thương. Đạn nổ của Grattler và sóng năng lượng của Fluctus có thể xuyên qua tấm khiên trên.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.